Kancelaria prawno-kanoniczna Małgorzata Bryła
Orzeczenie nieważności małżeństw Zespół kancelarii Usługi prawno kanonicze Kontakt Linki

Kancelaria prawno-kanoniczna w Stalowej Woli
mgr. lic prawa kanonicznego Małgorzata Bryła

Kancelaria prawno - kanoniczna Małgorzata Bryła kanonista, adwokat kościelny świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa błędnie określanych jako "rozwód kościelny" czy "unieważnienie małżeństwa" (takie pojęcia nie funkcjonują w prawie kanonicznym). W dzisiejszym świecie tak wrażliwym na prawa człowieka, coraz częściej poruszany jest temat zachowania tychże uprawnień w Kościele. Na straży należytego stosowania norm stoi Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku; promulgowany przez papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską "Sacrae discipline leges".

Rozwój świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków przysługujących w Kościele Katolickim staje się coraz większy. Duże grono społeczeństwa dąży do uregulowania swojej sytuacji prawo - kanonicznej na forum Kościoła Katolickiego poprzez m.in. prowadzenie procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa. Coraz częściej poruszany jest temat zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim po rozwodzie cywilnym. Prawo kanoniczne dopuszcza taką możliwość, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku Trybunału Kościelnego.

Kodeks Prawa Kanonicznego zawiera trzy grupy przesłanek, w oparciu, o które może być prowadzony proces kanoniczny o orzeczenie nieważności małżeństwa:

1. przeszkody kanoniczne

2. wady zgody małżeńskiej

3. brak formy kanonicznej

Praktyka zawodowa i doświadczenie zdobywane w tej dziedzinie, ciągłe pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie fachowej literatury, udział w konferencjach z zakresu prawa kanonicznego, czy też kontakt z autorytetami w tej dziedzinie pozwalają na zaoferowanie moich usług Państwu. Przede wszystkim gwarantuje fachową pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa kanonicznego. Prócz wiedzy akademickiej, popartej wymaganymi prawem kanonicznym dyplomami, posiadam również doświadczenie w prowadzeniu spraw w Trybunałach Kościelnych, zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju.

W związku z tym, zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które zainteresowane są prowadzeniem procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Kontakt :

mgr. lic prawa kanonicznego Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu

ul. Wojska Polskiego 6/35, 37-450 Stalowa Wola

Tel: 15-649-39-11

Tel: 506-264-864, 510-979-773

Email: adwokat.koscielny@kanonista.com.pl

Strona internetowa: www.kanonista.com.pl

Małgorzata Bryła © Wszelkie prawa zastrzeżone - Stalowa Wola 2011