Nasza Kancelaria Prawno - Kanoniczna współpracuje z doświadczonymi prawnikami - kanonistami i prawnikami świeckimi na terenie całego kraju.

Współpracujemy z adwokatami i prawnikami cywilnymi z Sandomierza, Tarnobrzega, Opatowa, Janowa Lubelskiego, Połańca i Staszowa.

 

Zakres świadczonych usług prawa kanonicznego:

 1. udzielanie porad i konsultacji prawnych:
  • ustnych,
  • pisemnych,
  • telefonicznych,
  • pocztą elektroniczną,
 2. sporządzanie analiz i opinii prawnych,
 3. fachowe poradnictwo prawno kanoniczne we wszystkich typach procesów (sporny, karny, administracyjny),
 4. profesjonalne sporządzanie skarg powodowych i innych pism procesowych,
 5. właściwy dobór materiału dowodowego,
 6. prowadzenie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, na każdym stopniu postępowania sądowego,
 7. pełna asystencja procesowa, z możliwością reprezentowania przed Trybunałami Kościelnymi.
Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kanonista, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Janów Lubelski, Opatów