Nasza Kancelaria Prawno - Kanoniczna zatrudnia i współpracuje z doświadczonymi prawnikami - kanonistami i prawnikami świeckimi na terenie całego kraju.

Współpracujemy z adwokatami i prawnikami cywilnymi z Sandomierza, Tarnobrzega, Opatowa, Janowa Lubelskiego, Połańca i Staszowa.

 

Zakres świadczonych usług prawa kanonicznego:

  1. udzielanie porad i konsultacji prawnych:
    • ustnych,
    • pisemnych,
    • telefonicznych,
    • pocztą elektroniczną,
  2. sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  3. fachowe poradnictwo prawno kanoniczne we wszystkich typach procesów (sporny, karny, administracyjny),
  4. profesjonalne sporządzanie skarg powodowych i innych pism procesowych,
  5. właściwy dobór materiału dowodowego,
  6. prowadzenie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, na każdym stopniu
    postępowania sądowego,
  7. pełna asystencja procesowa, z możliwością reprezentowania przed Trybunałami
    Kościelnymi.
Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kanonista, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Janów Lubelski, Opatów