Dzień dobry Państwu.

Nazywam się Małgorzata Bryła i jestem adwokatem kościelnym Sądu Biskupiego w Sandomierzu.

W 2003 r. ukończyłam studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i uzyskałam tytuł magistra prawa kanonicznego, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Ks. Bp. Artura Mizińskiego, pod tytułem "Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa".
W 2004 r. zdałam egzamin licencjacki, uzyskując tytuł magister licencjat prawa kanonicznego. Od tego okresu tj. od 2003 - 2004 r., nieprzerwanie zajmuje się prawem kanonicznym, a zwłaszcza procesami o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Swoją wiedzę uzupełniam stale poprzez kontakt z literaturą fachową, udział w konferencjach z zakresu prawa kanonicznego, członkostwo w Korpusie Adwokatów Kościelnych, a przede wszystkim poprzez codzienne aplikowanie prawa kanonicznego.

Moja wiedza z zakresu prawa kanonicznego i procesów małżeńskich opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej, akademickiej, ale i na bogatym 18-letnim doświadczeniu zawodowym, zdobytym przez codzienne praktykowanie prawa kanonicznego.

Ze względu na powyższe, pozwalam sobie Państwu zaproponować swoją pomoc prawno - kanoniczną, z zakresu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, adwokat kościelny, kanonista, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Janów Lubelski, Opatów