Kancelaria prawno-kanoniczna Małgorzata Bryła
Orzeczenie nieważności małżeństw Zespół kancelarii Usługi prawno kanonicze Kontakt Linki

Usługi

Zakres świadczonych usług prawa kanonicznego:

1. udzielanie porad i konsultacji prawnych:

- ustnych,

- pisemnych,

- telefonicznych,

- pocztą elektroniczną,

2. sporządzanie analiz i opinii prawnych,

3. fachowe poradnictwo prawno

4. kanoniczne we wszystkich typach procesów (sporny, karny, administracyjny),

5. profesjonalne sporządzanie skarg powodowych i innych pism procesowych,

6. właściwy dobór materiału dowodowego,

7. prowadzenie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, na każdym stopniu
    postępowania sądowego,

8. pełna asystencja procesowa, z możliwością reprezentowania przed Trybunałami
    Kościelnymi.

 

Małgorzata Bryła © Wszelkie prawa zastrzeżone - Stalowa Wola 2011